×
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 55.2% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money
×

Kontrakty CFD


Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są przedmiotem handlu z depozytem zabezpieczającym między inwestorem a dostawcą kontraktów na różnice kursowe (CFD) w celu wymiany różnic gotówkowych między ceną otwarcia a ceną zamknięcia transakcji. Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są wprowadzane dla produktów, które są zwykle mniej dostępne dla inwestorów detalicznych, umożliwiając klientom detalicznym obrót akcjami, indeksami akcji i kontraktami terminowymi. Handlowanie kontraktami na różnice kursowe (CFD) jest elastyczne - nie są pobierane żadne prowizje, opłaty handlowe, opłaty z tytułu rozliczeń ani opłaty skarbowe.

Jedno konto indywidualne

nwestor może obracać wieloma różnymi klasami za pośrednictwem jednego rachunku handlowego, w tym walutami i metalami szlachetnymi. Klienci mogą stworzyć swój idealny portfel złożony z wielu produktów inwestycyjnych w ramach jednego rachunku, co ułatwia zarządzanie portfelem i jego monitorowanie.

Zabezpieczanie kontraktami CFD

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) pozwalają na dokonanie sprzedaży krótkiej i osiągnięcie zysków na spadku cen rynkowych. Można to wykorzystać jako narzędzie zabezpieczenia przed inwestycjami portfelowymi. Na przykład, jeżeli inwestor posiada portfel akcji amerykańskich spółek technologicznych, które chce utrzymać w długim okresie, ale ma wrażenie, że istnieje ryzyko spadku w krótkim okresie, może złagodzić straty krótkoterminowe poprzez krótką sprzedaż kontraktów na różnice kursowe (CFD) na giełdzie NASDAQ.

*Kontrakty walutowe i kontrakty na różnice kursowe (CFD) są produktami wykorzystującymi dźwignię finansową i obracanie nimi może powodować utratę całego zainwestowanego kapitału. Handel produktami wykorzystującymi mechanizm dźwigni finansowej niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Należy zapoznać się z naszym ostrzeżeniem o ryzyku.

Wniosek MT4 Demo

[cf7lead cf7_id="3754"]

Szczegóły kontraktu

MT4 Code P/L Currency Trading Hours (GMT)* Break Time (GMT) Target Spread Trade Size Minimum (lots) Trade Size Maximum (lots) Trade Size Step (lots) Standard Contract Size Minimum Value per Tick (CCY)
A50 USD 01:00 – 08:30, Monday – Friday Daily from 08:30 – 01:00 12.5 0.1 10 0.1 10 1 USD
AUS200 AUD 23:50 – 21:00 (Fri 20:45), Sunday – Friday Daily from 06:30 – 07:10, 21:00 – 23:50 2.3 0.1 10 0.05 20 2 AUD
DE30 EUR 06:00 – 20:00, Monday – Friday Daily from 20:00 – 06:00 1.8 0.1 10 0.05 20 2 EUR
ES35 EUR 06:00 – 18:00, Monday – Friday Daily from 18:00 – 06:00 10.3 0.1 10 0.1 10 1 EUR
F40 EUR 06:00 – 20:00, Monday – Friday Daily from 20:00 – 06:00 3.2 0.1 10 0.1 10 1 EUR
HK50 HKD 01:15 – 08:15, Monday – Friday Daily from 00:00 – 01:15, 04:00 – 05:00, 08:15 – 00:00 10 0.1 10 0.02 50 5 HKD
JP225 JPY 23:00 – 20:15, Sunday – Friday Daily 20:15 – 23:00 13.5 0.1 10 0.01 500 50 JPY
STOXX50 EUR 06:00 – 20:00, Monday – Friday Daily from 20:00 – 06:00 3.2 0.1 10 0.1 10 1 EUR
UK100 GBP 06:00 – 20:00, Monday – Friday Daily from 20:00 – 06:00 2.7 0.1 10 0.1 10 1 GBP
US30 USD 22:00 – 22:00 (Fri 20:15), Sunday – Friday Daily 20:15 – 20:30, 21:00 – 22:00 4.3 0.1 10 0.1 10 1 USD
US100 USD 22:00 – 22:00 (Fri 20:15), Sunday – Friday Daily 20:15 – 20:30, 21:00 – 22:00 2.3 0.1 10 0.05 20 2 USD
US500 USD 22:00 – 22:00 (Fri 20:15), Sunday – Friday Daily 20:15 – 20:30, 21:00 – 22:00 0.83 0.1 10 0.02 50 5 USD
USOil USD 22:00 – 20:45, Sunday – Friday Daily 20:45 – 22:00 0.5 0.1 10 0.01 1000 10 USD
UKOil USD 00:00 – 20:45, Monday – Friday Daily 20:45 – 24:00 0.5 0.1 10 0.01 1000 10 USD

Dźwignia finansowa (lewar)

Dźwignia finansowa (lewar) pozwala na trzymanie większej pozycji niż początkowy depozyt gotówkowy. Początkowy nakład inwestycyjny jest uzupełniany w celu zwiększenia wartości inwestycji bazowej. Im wyższa dźwignia finansowa, tym większą pozycję może zrealizować inwestor za tę samą kwotę depozytu początkowego.

*Kontrakty walutowe i kontrakty na różnice kursowe (CFD) są produktami wykorzystującymi dźwignię finansową i obracanie nimi może powodować utratę całego zainwestowanego kapitału. Handel produktami wykorzystującymi mechanizm dźwigni finansowej niesie ze sobą wysoki stopień ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Należy zapoznać się z naszym ostrzeżeniem o ryzyku.

Na przykład, klient korzystający z dźwigni finansowej na poziomie 100:1 może trzymać pozycję na rynku walutowym w wysokości 100 000 USD z depozytem w wysokości 1000 USD.

W przypadku dźwigni finansowej (lewaru) na poziomie 200:1 klient potrzebowałby depozytu w wysokości 500 USD, by utrzymać tę samą pozycję.

Dźwignia finansowa zwiększa potencjał wysokich zwrotu z inwestycji, jeżeli wahania rynkowe są korzystne dla inwestora. Niemniej jednak, należy zauważyć, że dźwignia finansowa działa niekorzystnie, jeżeli wahania rynkowe są przeciwne do prognoz inwestora.

Poziomy Dźwigni Finansowej

Różne poziomy dźwigni mają różne ustawienia konta Wymagany depozyt zabezpieczający

Jeżeli inwestor otwiera rachunek u brokera, początkowy depozyt jest wymagany w celu otwarcia pozycji na rynku. Wymagany depozyt gotówkowy stanowi zabezpieczenie wszelkiego ryzyka kredytowego. W zależności od umowy, inwestor może podnieść dźwignię finansową do określonego limitu.

Wymagany depozyt w przypadku obrotu walutami jest obliczany za pomocą następującego równania:

Depozyt = (Rozmiar lota * Rozmiar kontraktu * Cena na otwarciu) / Dźwignia finansowa

Poniższe przykłady bazują na rachunku standardowym / klasycznym z dźwignią finansową na poziomie 1:100.

Forex

Wymagany depozyt dla jednej pozycji kontraktu standardowego na parze EUR/USD na poziomie 1,2500 jest obliczany w następujący sposób: Depozyt = (1 * 100 000 * $1,2500) / (100) = $1250,00

Kontrakty spot na złoto

Wymagany depozyt dla jednej pozycji kontraktu standardowego na złoto na poziomie 1579,01 jest obliczany w następujący sposób: Depozyt = (1 * 100 * $1579,01) / (100) = $1579,01

Kontrakty spot na srebro

Wymagany depozyt dla jednej pozycji kontraktu standardowego na srebro na poziomie 28,70 jest obliczany w następujący sposób:

Depozyt = (1 * 5000 * $28,70) / (100) = $1435,00

Uwaga: Nie trzeba płacić odsetek od kwoty pożyczki, ale jeśli inwestor zdecyduje się na utrzymanie swojej pozycji przez całą noc, odsetki zostaną naliczone jako rolowane według stawek od wszystkich trzymanych pozycji.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego to poziom określony przez dom maklerski, który oznacza minimalną kwotę środków wymaganą do obrotu rynkowego. Jeżeli wartość środków zgromadzonych na rachunku spadnie poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego, należy dokonać dodatkowej wpłaty w celu utrzymania pozycji. Ewentualnie, można zamknąć niektóre pozycje, by obniżyć poziom wymaganego depozytu zabezpieczającego. Poziom aktywacji wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w Blackwell Global wynosi 120%.

Poziom Stop Out

Jeżeli inwestor nie jest w stanie utrzymać wystarczającej kwoty środków na rachunku po osiągnięciu poziomu depozytu zabezpieczającego, i jeżeli wartość środków zgromadzonych na rachunku spadnie do poziomu Stop Out, wówczas pozycje inwestora zostaną automatycznie zamknięte w celu zapobieżenia dalszej utracie kapitału. Poziom aktywacji automatycznego zamknięcia pozycji w Blackwell Global wynosi 80%.

Swapy

Obrót kontraktami CFD na platformie Blackwell Global odbywa się wyłącznie na zasadzie "spot", a wszelkie transakcje są rozliczane w ciągu dwóch dni roboczych od daty powstania według konwencji rynkowej. Korzystamy z uznawanych na całym świecie wskaźników dotyczących depozytów jednodniowych jako podstawę do określania stóp procentowych. Spready wokół stopy procentowej wskaźnika są stosowane w celu określenia stopy odsetków od refinansowania. Odsetki od refinansowania są automatycznie obliczane i rozliczane codziennie o godzinie 22:59 czasu serwera, zaś spółka nie gwarantuje fizycznej dostawy.

Ponieważ transakcje CFD są rozliczane w ciągu dwóch dni roboczych od daty powstania, wszelkie pozycje otwarte trzymane ze środy na czwartek według daty transakcji będą naliczane w trzykrotnej wartości. Dodatkowa płatność ma na celu pokrycie odsetek, które byłyby normalnie pobrane w nocy z soboty na niedzielę, gdy rynek jest zamknięty.

Prosimy pamiętać, że w określonych dniach produkty CFD będą wypłacane dywidendy. Ta dywidenda odzwierciedla punkty swapowe, a więc swap może mieć wahania w dniu wypłaty dywidendy.

[wpdtable id="3707"]